Szacunkowa waga odlewu - jak ją obliczyć? Wzór i kalkulatory on-line

Jak obliczyć szacunkową wagę odlewu?

Jak sprawdzić jaka jest szacunkowa waga odlewu? Obliczanie wagi odlewów jest ważne dla prawidłowej pracy każdej odlewni, nawet tej niewielkiej i zupełnie hobbystycznej. W końcu wybierając materiał do swojego projektu odlewniczego potrzebujesz takiego, który będzie odpowiadać Twojemu budżetowi, a jednocześnie będzie spełniał funkcje odpowiednie jego przeznaczeniu.

I tak też, wybierając materiał na odlew, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, jak wytrzymałość materiału, odporność na korozję, czy plastyczność, a później, w odniesieniu do nich, obliczyć szacowaną wagę odlewu, ponieważ wpływa on na wiele kwestii — od kosztów produkcji, po późniejszą użyteczność elementów, na którą wpływ może mieć również ich masa.

Chcesz dowiedzieć się jak precyzyjnie wybrać najlepsze tworzywo dla Twojego odlewu? Przeczytaj artykuł: Jaki materiał wybrać na odlew?

Z poniższego artykułu dowiesz się:

 • dlaczego obliczanie precyzyjnej wagi odlewu jest istotne,
 • kiedy należy obliczyć wagę odlewu,
 • co trzeba wiedzieć żeby obliczyć wagę metalu,
 • jak obliczyć wagę odlewu na podstawie rodzaju i ilości metalu, którego zamierzasz użyć,
 • jakie narzędzia i kalkulatory pomogą Ci w obliczeniach.

Obliczanie precyzyjnej wagi odlewu

Odlewnie muszą obliczyć szacowaną wagę odlewu już podczas procesu wyceny, ponieważ waga jest czynnikiem mającym istotny wpływ na ostateczny koszt wykonania projektu. Cena wykonania odlewów różni się w zależności od wagi materiałów wykorzystanych do stworzenia konkretnych elementów. 

Oznacza to, że wycena opiera się o szacowaną wagę, a nie właściwą wagę wykonanego już produktu odlewniczego.

Co potrzebujemy wiedzieć żeby obliczyć wagę odlewu

Aby wykonać kalkulację pozwalającą określić szacowaną wagę odlewu, należy znać parę szczegółowych danych. 

Zanim do nich przejdziemy, warto wspomnieć o tym, że już na etapie obliczeń można uwzględnić również odpowiedni naddatek potrzebny dla obróbki wszystkich elementów. 

Jakie parametry musisz znać żeby obliczyć wagę odlewu?

Aby obliczyć wagę poszczególnych elementów odlewu, potrzebujesz jego szczegółowych wymiarów. Są to przede wszystkim:

 • długość,
 • szerokość,
 • grubość.

Zależnie od kształtu odlewu możesz potrzebować również innych wymiarów, jak średnica (np. w przypadku wałków i okrągłych prętów), czy powierzchnia przekroju (kiedy ten ma nieregularny kształt). 

Te dane pozwalają na obliczenie objętości odlewu, niezbędnej do obliczenia jego masy. Objętość najlepiej jednak obliczyć precyzyjnie korzystając z programu przeznaczonego do projektowania wspomaganego komputerowo, takiego jak AutoCAD.

Materiał odlewu a obliczanie wagi

Kolejną jednostką miary, potrzebną do obliczenia wagi odlewu, jest gęstość metalu bądź stopu, czyli masa podzielona przez jednostkę objętości. Na przykład jeśli materiał ma gęstość 7,5 g/cm3, oznacza to, że w każdym centymetrze sześciennym materiału znajduje się 7,5 grama masy.

Aby określić gęstość rozważanego metalu lub stopu, należy skorzystać z tabeli gęstości. Warto mieć na uwadze, że niektóre metale i stopy występują w różnych gatunkach, z których każdy ma inną gęstość. Na przykład gęstość stali nierdzewnej waha się od 7,7 do 8 g/cm3, w zależności od gatunku.

Przykładowo:

Gęstość żeliwa o oznaczeniu EN-GJL-200 wynosi: ok. 6,8 g/cm3

Gęstość staliwa hadfielda o oznaczeniu L120G13 wynosi: ok. 7,9 g/cm3

Gęstość żeliwa sferoidalnego o oznaczeniu. EN-GJS-500-7 wynosi: 7,15 g/cm3

Obliczanie właściwej wagi

Należy zaznaczyć, że każda kalkulacja – zarówno pochodząca z kalkulatora on-line, jak i wykonana samodzielnie z pomocą tych liczb – jest jedynie wyliczeniem szacunkowym. Oblicza się je na podstawie nominalnych wymiarów i standaryzowanych gęstości. W praktyce właściwa waga metalu lub stopu, z którego będzie wykonany odlew, może różnić się od szacowanej wagi, ze względu na różnice tolerancji i składu obserwowane w trakcie produkcji.

Metoda obliczeń

Kiedy już znasz niezbędne wymiary, możesz obliczyć masę surowego odlewu stosując następującą formułę. 

Qodl (kg) = Vodl x γ [kg]

gdzie:

 • Qodl to masa surowego odlewu w kilogramach
 • Vodl to objętość surowego odlewu w dm3
 • γ to gęstość stopu w kg/dm3

Aby uzyskać wagę metalu, należy pomnożyć objętość odlewu przez gęstość stopu. Następnie, aby przeliczyć wagę na kilogramy, musisz podzielić wynik iloczynu przez 1000.

Aby obliczyć masę odlewu wraz z naddatkiem należy skorzystać ze wzoru:

Qc = Qodl x k [kg] 

gdzie: 

 • Qc to masa surowego odlewu wraz z układem wlewowym i zasilającym w kg,
 • k to współczynnik charakteryzujący uzysk, zależny od rodzaju stopu z którego wykonany ma być odlew, np.

- 1,2 - dla żeliwa szarego,

- 1,3 ÷ 1,5 - dla żeliwa ciągliwego i sferoidalnego,

- 1,6 ÷ 1,8 - dla staliwa,

- 1,3 ÷ 1,6 - dla mosiądzów i brązów. 

Kalkulatory masy odlewu online

Szacunkowa waga odlewu może być obliczona również z pomocą wspomnianych wcześniej kalkulatorów on-line, w których wybiera się rodzaj tworzywa do odlewu i wprowadza pożądane wymiary oraz kształt. 

Chcesz policzyć  on-line jaka jest waga odlewu? Sprawdź ten kalkulator:

Potrzebujesz pomocy w wycenie odlewów i doborze materiałów odlewniczych? Napisz do nas.

Chcesz zlecić wykonanie odlewów profesjonalistom? W tym przypadku sprawdź naszą ofertę.

Czym różni się staliwo od żeliwa?

Różnice pomiędzy staliwem a żeliwem

Odlewnictwo jest jedną z podstawowych technologii wytwarzania przedmiotów – a konkretnie odlewów – z metali, ich stopów i innych materiałów. Nie bez powodu to metal jest podstawowym tworzywem, z którego korzysta się chociażby podczas budowy konstrukcji, maszyn, urządzeń i narzędzi. W końcu to materiał wytrzymały odporny na uszkodzenia, o dobrej skrawalności. Chociaż metal sam w sobie jest bardzo twardy, można obrabiać go poprzez dodatki stopowe, dzięki którym zyskuje plastyczność. I tak też łącząc żelazo z węglem, otrzymujemy staliwo oraz żeliwo. Jakie są zatem różnice pomiędzy staliwem a żeliwem? Jakie są ich właściwości, zalety i zastosowania? Zapraszamy do przeczytania artykułu z naszej Bazy wiedzy o odlewnictwie. 

Z tego artykułu dowiesz się:

 • dlaczego właściwie materiał odlewu jest ważny,
 • czym jest staliwo i jakie są rodzaje staliwa,
 • jakie są zastosowania staliwa, a także czym różni się od stali,
 • czym jest żeliwo, jakie są rodzaje żeliwa,
 • jakie są zastosowania żeliwa,
 • jakie są różnice pomiędzy staliwem a żeliwem.

Dlaczego materiał odlewu jest ważny?

Tworzywa odlewnicze, aby były wydajne i odpowiednie dla zaprojektowanych dla nich zastosowań, muszą spełniać bardzo konkretne wymagania w dwóch zakresach:

 • właściwości eksploatacyjnych, czyli np. wytrzymałości i odporności korozyjnej,
 • właściwości technologicznych, czyli np. odpowiednia płynność i zdolność wypełniania wnęki formy pozwalająca na precyzyjną odtwarzalność kształtu odlewu wraz ze wszystkimi detalami.

Takimi materiałami, które charakteryzują się elastycznością zastosowań, a przy tym wysoką jakością efektów, są właśnie staliwo i żeliwo. Oba z nich powstają w procesie stapiania żelaza z węglem, różnią się jednak stosunkiem tych pierwiastków, dodatkami i właściwościami. 

Staliwo

Staliwo to odlewniczy stop żelaza z węglem i innymi pierwiastkami, o zawartości do 1,5% węgla i nie więcej niż 1% innych domieszek. Ponadto, w stanie lanym charakteryzuje się ono gruboziarnistą strukturą charakterystyczną dla odlewu i nie podlegającą zmianie na drodze obróbki plastycznej. 

Jakie są rodzaje staliwa?

Wyróżnia się staliwo:

 • węglowe, zawierające tylko zwykłe składniki oraz zanieczyszczenia pochodzące z przerobu hutniczego,
 • stopowe, zawierające wprowadzone dodatkowo domieszki stopowe.

Jakie właściwości ma staliwo?

właściwość dlaczego to ważne?
plastyczność staliwo jest podatne na dowolne kształtowanie - oznacza to że można z jego pomocą stworzyć odlewy dostosowane do specyficznych potrzeb klienta,
dobra spawalność staliwo świetnie sprawdza się w branżach, które w procesie produkcji wykorzystują spawanie,
dobra skrawalność staliwo wyjątkowo dobrze reaguje na obróbkę cieplno-chemiczną,
wysoka wytrzymałość staliwo jest odporne np. na ścieranie i korozję, dzięki temu jest chętnie wykorzystywane w produkcji, mechanice, przemyśle zajmującym się wytwórczością maszyn i w ośrodkach wodnych oraz w pracy przy podwyższonej temperaturze.


Zastosowanie staliwa

Staliwo znajduje zastosowanie między innymi w:

 • odlewnictwie do kruszarek szczękowych, stożkowych, młotkowych i udarowych,
 • odlewnictwie zębów i ogniw gąsienic do koparek i ładowarek,
 • produkcji części do młynów stosowanych w przeróbce rud metali, węgla kamiennego i brunatnego, czy surowców mineralnych.
 • akcesoriach posadzkowych dla górnictwa,
 • elementach do ciężkich maszyn roboczych,
 • elementach wozów dostawczych
 • tworzeniu odlewów płyt anodowych i kokili,
 • motoryzacji.

Jakie oznaczenie ma staliwo?

Każdy gatunek staliwa określa znak, na który składa się litera L (oznaczająca stal laną), oznaczenie grupy (I albo II) i liczba określająca minimalną wytrzymałość na rozciąganie (Rm) w MPa.

Według normy PN-ISO 3755:1994, w przypadku staliwa węglowego znak staliwa jest składową dwóch liczb (a konkretnie pierwszej oznaczającej granicę plastyczności oraz drugiej, oznaczającej minimalną wytrzymałość na rozciąganie - obie w MPa, np. 200-400). W przypadku staliw węglowych podlegających odbiorowi również ze względu na skład chemiczny, na końcu oznaczenia dodaje się również literę W, np. 340-550W.

Staliwo a stal

Stal to, zgodnie z obowiązującymi normami, materiał, w którym zawartość żelaza jest większa niż jakiegokolwiek innego pierwiastka. Do tego zawartość węgla w stali jest mniejsza niż 2% i znajdują się w niej inne pierwiastki. 

Stal jest ciągliwa, dzięki czemu nadaje się do obróbki plastycznej na gorąco, a przy niższej zawartości węgla również na zimno. Staliwo ma nieco niższe właściwości mechaniczne niż stal o podobnym składzie, poddana obróbce plastycznej. Staliwo charakteryzuje się jednak niższymi kosztami produkcji, w ramach właściwości i efektów wydajnych w wymagających warunkach, nawet takich jak praca powyżej 600︒C. 

Żeliwo

Żeliwo tymczasem to stop o stężeniu węgla wynoszącym powyżej 2%. Maksymalna zawartość węgla w żeliwie nie jest stała – może wynosić od 3,8% do 6,7%. Często do żeliwa dodaje się również krzem, siarkę fosfor czy mangan. 

Żeliwo powstaje w wyniku połączenia złomu i surówki, a jego poszczególne elementy wytwarza się przez odlewanie do form. Warto nadmienić, że odlewy z żeliwa mogą mieć różnorodne i bardzo skomplikowane kształty, co jest skutkiem doskonałych właściwości lejnych. Co więcej, nie poddaje się żeliwa procesowi obróbki plastycznej i produkowane jest ono wyłącznie w procesie odlewania. 

Jakie są rodzaje i gatunki żeliwa?

Wyróżnia się żeliwo:

 • szare (szare zwykłe, sferoidalne, modyfikowane, wermikularne i ciągliwe),
 • stopowe,
 • białe,
 • połowiczne.

Jakie są właściwości żeliwa?

właściwość dlaczego to ważne?
wysoka wytrzymałość świetnie sprawdza się w produkcji elementów, które muszą działać sprawnie w zmieniających się warunkach,
odporność na ścieranie ten parametr oznacza odporność na mechaniczne uszkodzenia,
łatwość odlewania różnorodnych form dzięki swojej lejności żeliwo pomaga na tworzenie skomplikowanych, złożonych odlewów o nietypowych kształtach,
dobra skrawalność żeliwo dobrze reaguje na obróbkę mechaniczną,
skuteczność tłumienia drgań stopy żeliwne nadają się do izolacji przeciwdrganiowej, na przykład maszyn, urządzeń i instalacji.


Zastosowanie

Żeliwo znajduje zastosowanie między innymi w:

 • przemyśle motoryzacyjnym,
 • produkcji pieców żeliwnych,
 • produkcji kaloryferów,
 • inżynierii sanitarnej,
 • wyposażeniu kuchennym,
 • maszynach do szycia,
 • maszynach rolniczych,
 • produkcji sprzętów AGD,
 • produkcji schodów, 
 • wytwarzanie narzędzi.

Różnice i podobieństwa pomiędzy staliwem a żeliwem

Czym różni się staliwo i żeliwo? Jakie właściwości decydują o tym, że warto użyć jednego z tych stopów? Aby łatwo to wyjaśnić przygotowaliśmy prostą tabelę, biorąc pod uwagę najczęściej wymieniane cechy tych stopów.

właściwość staliwo żeliwo
koszt koszt produkcji niższy od stali, ale wyższy niż żeliwo, niski koszt produkcji,
zawartość węgla niższa zawartość węgla, do 1,5% węgla,  co najmniej 2% wyższa zawartość węgla, od 3,8% do 6,7%,
parametry techniczne większa wytrzymałość i plastyczność, większa lejność i skuteczność tłumienia drgań,


Masz jeszcze jakieś pytania? Napisz do nas.

Zapoznaj się również z naszą ofertą odlewów staliwnych i odlewów żeliwnych.

Masy furanowe (furfurylowe) w odlewnictwie

Czym są masy furanowe?

Masy furanowe stanowią obecnie bodaj najbardziej rozwijającą się gałąź żywic syntetycznych. Nie są one jednak nowym wynalazkiem, ponieważ spoiwa bazujące na żywicach furfurylowych, zwanych potocznie furanowymi, znalazły zastosowanie jako składnik mas formierskich już w roku 1958.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czym jest masa formerska,
 • jakie zastosowanie w odlewnictwie znajdują masy furanowe,
 • jakie są wady mas furfurylowych,
 • jak ich zastosowanie ma się do ekologii.

Co to masa formerska?

Masy formerskie to materiały służące do wytwarzania form i rdzeni odlewniczych. Stały się podstawowym materiałem wyjściowym w odlewnictwie, pozwalającym na usystematyzowanie, przyśpieszenie i zwiększenie jakości procesów produkcji. 

W  odlewnictwie  stosuje się kilka  rodzajów  mas na  formy  i  rdzenie odlewnicze. Są to między innymi:

 • masy  z  bentonitem  i  dodatkiem  pyłu  węglowego, 
 • ciekłe masy  ceramiczne  dla  odlewnictwa  precyzyjnego,
 • masy  ze  spoiwami  biopolimerowym,
 • masy  ze  spoiwami organicznymi  i  nieorganicznymi.  

Spośród tych mas szczególną uwagę warto poświęcić masom  ze  spoiwami  organicznymi, w tym przede wszystkim żywicom syntetycznym. Te, dzięki szybkiemu procesowi wiązania mas i łatwości regeneracji - a także recyklingu
i ponownego wykorzystania - są dynamicznie rozwijającą się gałęzią rynku odlewniczego.

Masy furanowe w odlewnictwie

Spoiwa organiczne to w zasadzie niemal wyłącznie żywice syntetyczne, które są utwardzane poprzez dodanie oddzielnego utwardzacza lub katalizatora. Technologia mas z żywicami  furanowymi jest wykorzystywana
do wykonywania odlewów średnich i dużych, praktycznie  ze wszystkich stopów odlewniczych, dając szerokie zastosowanie dla jej produktów.

Masy furanowe (furfurylowe) to najczęściej wybierane żywice syntetyczne

Są one wykorzystywane aż  w  55%  przez światowy  rynek  stosujący żywice samoutwardzalne w odlewnictwie. 

Wynika to z ich wielu korzystnych właściwości : 

 • możliwość uzyskać z nich odlewy o stosunkowo dużej precyzji,
 • mają wysoką wytrzymałość  na  rozciąganie,  mimo że ilość użytej w nich żywicy jest porównywalna do innych technologii,
 • cechuje je niska pracochłonność oczyszczania odlewów, 
 • w porównanu do innych spoiw z rozpuszczalnikami organicznymi są mniej uciążliwe zapachowo podczas procesu odlewania,
 • ich odlewy wiążą się w temperaturze otoczenia.

Wady mas furanowych

Masy furanowe, zupełnie tak jak inne spoiwa stosowane w odlewnictwie, nie są pozbawione wad. Specjalistki
i specjaliści wskazują między innymi na:

 • stosunkowo wysoki koszt żywicy, 
 • krótką żywotność mas, 
 • potrzebę stosowania kwaśnych katalizatorów o właściwościach korozyjnych, 
 • zachodzącą w procesie produkcji emisję  dwutlenku siarki oraz  aromatycznych  związków  organicznych,
  które  wpływają niekorzystnie na warunki pracy na odlewni.

Czy masy furanowe są ekologiczne?

Warto poświęcić chwilę ekologicznemu aspektu mas furanowych. W pracy z nimi bezwzględnie należy zachować odpowiednie warunki i mieć na uwadze ich potencjalną szkodliwość, głównie przez wzgląd na obecność alkoholu furfurylowego, który wykazuje szkodliwość w kontakcie z drogami oddechowymi i ze skórą.

Szczęśliwie zaostrzające się przepisy ochrony środowiska i wyśrubowane normy pracy w odlewniach pozwalają nie tylko zapewnić bezpieczeństwo pracy z tą substancją, ale również dążą do ograniczenia zawartości tego składnika
w żywicy.  Już  teraz, w   najnowszych   generacjach żywic ogranicza się zawartość wolnego alkoholu furfurylowego poniżej 25%, a na przyszłość prognozuje się jego całkowitą eliminację.

Istnieją też inne zalety korzystanie z żywic furanowych. Ich wykorzystanie pozwala między innymi  na zmniejszenie ilości odpadowej masy odlewniczej oraz zmniejszenie zużycia świeżego piasku.

Średnio aż 78% jednorodnych  mas  utwardzanych  na  zimno  z żywicami furanowymi podlega regeneracji.
Co więcej, regenerat może być wykorzystany w tym samym cyklu formowania, z dodatkiem niewielkiej ilości (na poziomie strat jakości) świeżego piasku. Można również stosować go do odświeżania masy formerskiej.

To rozwiązanie o tyle korzystne, że ustawodawstwo nakłada wysokie opłaty za składowanie mas furanowych
i odpadów pochodzących z ich produkcji, przyczyniając się tym samym do stosowania przez zakłady produkcji rozwiązań równie wydajnych, co dążących do ekologicznej zmiany. 

Ponadto prognozuje się, że następnym wyzwaniem dla firm produkujących masy furanowe będzie ograniczenie emisji SO2 i związków z grupy BTEX.

Masy furfurylowe - podsumowanie

Masy z żywicami furanowymi to bez wątpienia najszerzej stosowane spośród mas ze spoiwami organicznymi, jeżeli chodzi o wykonywanie odlewów ze stopów żelaza. Obecna technologia pozwala na dobór i dostosowanie ich właściwości do potrzeb zakładów produkcyjnych, a także zapewnienie możliwie najmniejszego wpływu na środowisko naturalne i rozwój tej gałęzi w kierunku neutralizacji jej działania zarówno w aspekcie zdrowotnym pracujących z nią osób, jak i w aspekcie ekologicznym. 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami i nie zapomnij sprawdzić naszej oferty.